Dual stream

Dualny stream

Duálny stream znamená, že bezpečnostná IP kamera alebo videorekordér DVR umožňuje streamovať (posielať) video klientovi v 2 rozlíšeniach v režime živého obrazu (live video). Streamovanie v maximálnom rozlíšení kamery sa nazýva hlavný stream a v nižšom rozlíšení vedľajší stream. Hlavný stream sa zaznamenáva vo videorekordéri a vedľajší stream sa používa pri zobrazení viacerých kamier na monitore PC klienta alebo prenose obrazu cez Internet. Vedľajší stream znižuje nárok na výkon PC ako aj nárok na prenos dát v sieti (prílklad: pre zaťaženie PC a hlavne pri prenose dát cez Internet je veľký rozdiel, či sa na monitore klienta spustí 10 obrazov kamier s rozlíšením 8MPx v hlavnom streame alebo 0,4MPx vo vedľajšom streame). Softvér iVMS-4200 určený pre klientské PC je prednastavený tak, že pokiaľ sa spustia na monitore viac ako 4 obrazy kamier, tak si softvér automaticky "vyžiada" z IP kamery alebo videorekordéra vedľajší stream, pri kliknutí na zväčšenie obrazu na celú obrazovku si softvér "vyžiada" hlavný streaam. Pri prepínaní obrazu z vedľajšieho steamu na hlavný a naopak to v praxi vyzerá, akoby obraz kamery na krátky okamih "zamrzol", je to však práve čas na prepnutie obrazu medzi hlavným a vedľajším streamom. V softvéri pre smartfóny iVMS-4500 je to prednastavené tak, že softvér si automaticky "vyžiada" vedľajší stream a uživateľ si môže manuálne prepnúť obraz na hlavný stream.

Napíšte nám správu

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info