Vysvetlenie pojmov PTZ otočných kamier

PTZ - pan (vertikálne naklápanie kamery), tilt (horizobtálne otáčanie kamery), zoom (približovanie alebo vzďalovanie scény - optický zoom menenim ohniskovej vzdialenosti objektívu). PTZ pohyby kamery sa vykonávajú pomocou motorčekov, ovládanie sa realizuje pomocou softvéru pre PC a smartfóny, cez menu videorekordéra alebo pomocou ovládacej klávesnice 

Preset - túto funkciu má každá PTZ otočná kamera, ide o softvérové nastavenie a uloženie prednastavenej pozície kamery. Táto funkcia sa často využíva, pretože keď sa chce užívateľ pozrieť na konkrétne miesto záujmu z iného pohľadu kamery, nemusí sa prácne dostávať na túto pozíciu cez pohyby doľava - doprava, hore - dole a zoom, stačí si iba v softvérovej aplikácii kliknúť na konkrétne číslo presetu a kamera sa na túto pozíciu automaticky presunie. V závislosti od špecifikácie kamery takýchto presetov je možné vytvoriť viacero (zvyčajne až 300). Preset sa dá v softvérovej aplikácii aj nejak nazvať, aby sa užívateľ ľahšie orientoval, kam sa chce bližšie pozrieť. Táto funkcia sa dá vyvolať cez softvérové aplikácie pre PC a smartfóny.

Patrol - túto funkciu nemá každá PTZ otočná kamera, ide o softvérové nastavene a uloženie pohybu kamery medzi 2 alebo viarerými prednastavenými pozíciami kamery (presetmi). Je možné nastaviť čas prechodu kamery z jednej ppozície do druhej ako aj čas zotrvania kamery v danom presete. Táto funkcia sa dá vyvolať cez softvérové aplikácie pre PC a smartfóny.

Pattern - túto funkciu nemá každá PTZ otočná kamera, ide o softvérové uloženie pohybu kamery, kroré realizuje užívateľ napríklad cez ovládacií joystick. Počas nahrávania si kamera presne zapamätá a uloží do pamäte ako uživateľ pohyboval s kamerou. Túto funkciu kamery využívajú napríklad lyžiarske strediská vo svojich webových stránkach pre propagáciu strediska ("živá panoráma"). Táto funkcia sa dá vyvolať cez softvérové aplikácie pre PC a smartfóny.

Smart tracking - táto funkcia sa vyžíva v prípade, ak je potrebné bližšie sledovať pohybujúci sa objekt, ktorý sa objaví v zornom poli kamery (automatické sledovanie objaktu)

Park action (parkovacia akcia) - táto funkcia sa často využíva, umožňuje návrat kamery do presetu, patroly alebo patternu (podľa toho, čo bolo nastavené) po presne  zadefinovnom čase, keď užívateľ presunie kameru cez ovládaciu klávesnicu alebo softvér na inú pozíciu. Je to vlastne návratová funkcia do prednastavenej funkcie.

Napíšte nám správu

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info