Prístupové systémy

Prístupový systém slúži na monitoring, kontrolu a riadenie pohybu osôb do jednotlivých priestorov objektu podľa určitých, vopred stanovených podmienok a kritérií. Pre jednotlivé osoby sa v systéme nastavujú oprávnenia vstupu do týchto priestorov. Médiom pre aktiváciu prístupu je zvyčajne jedinečná bezdotyková karta alebo čip pridelený konkrétnej osobe. Aktivátorom môže byť aj odtlačok prsta (biometria). Uvedené spôsoby prístupu sa vykonávajú v čítačke vhodne umestnenej pred vstupom do kontrolovaného priestoru. Zosnímané údaje sa spracovávajú v riadiacej jednotke (kontrolér), ktorá tieto údaje spracováva, porovnáva s nahratou databázou registrovaných osôb a v prípade, ak dotyčná osoba má povolenie vstupu, aktivuje otvárací mechanizmus dverí alebo turniketov.

Prístupové systémy môžu byť autonómne - kompaktné (zariadenie, ktoré obsahuje čítačku aj kontrolér v jednom) alebo modulárne (čítačky a kontroléry pracujú ako separátne zariadenia).

Autonómne systémy sú vhodné pre menšie aplikácie a pre objekty s nižším bezpečnostným rizikom. Pri lokálnych systémoch sa konfigurácia a spravovanie databázy prístupových čipov a kariet vykonáva jednoducho cez master karty a klávesnicu týchto zariadení, pri sieťových systémoch sa konfigurácia a načítanie databázy realizuje cez LAN sieť alebo INTERNET prostredníctvom PC s nainštalovaným softvérom výrobcu.

Modulárne systémy sú vhodné pre rozsiahlejšie objekty a objekty s vyšším bezpečnostným rizikom. Pri týchto systémoch sa vo všeobecne prístupných priestoroch inštalujú iba čítačky čipov a kariet (prípadne odtlačov prstov), ktoré slúžia iba na odčítanie kódu z týchto médií. Rozhodnutie o povolení vstupu a otvorenie dverí/turniketu realizuje riadiaca jednotka inštalovaná v zabezpečených priestoroch, v ktorom je nahratá databáza týcho médií. Konfigurácia a načítanie databázy sa realizuje cez PC s inštalovaným softvérom výrobcu cez LAN sieť alebo INTERNET. Riadiace jednotky v týchto systémoch môžu spracovávať načítané dáta z viacerých čítačiek súčastne.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info