Prístupové systémy

Stručný popis kategórie

pristupovy system

Prístupový systém slúži na monitoring, kontrolu a riadenie pohybu osôb do jednotlivých priestorov objektu podľa určitých, vopred stanovených podmienok a kritérií. Pre jednotlivé osoby sa v systéme nastavujú oprávnenia vstupu do týchto priestorov. Médiom pre aktiváciu prístupu je zvyčajne jedinečná bezdotyková karta alebo čip pridelený konkrétnej osobe. Aktivátorom môže byť aj odtlačok prsta (biometria). Uvedené spôsoby prístupu sa vykonávajú v čítačke vhodne umestnenej pred vstupom do kontrolovaného priestoru. Zosnímané údaje sa spracovávajú v riadiacej jednotke (kontrolér), ktorá tieto údaje spracováva, porovnáva s nahratou databázou registrovaných osôb a v prípade, ak dotyčná osoba má povolenie vstupu, aktivuje otvárací mechanizmus dverí alebo turniketov.

Prístupové systémy môžu byť autonómne - kompaktné (zariadenie, ktoré obsahuje čítačku aj kontrolér v jednom) alebo modulárne (čítačky a kontroléry pracujú ako separátne zariadenia).

Autonómne systémy sú vhodné pre menšie aplikácie a pre objekty s nižším bezpečnostným rizikom. Pri lokálnych systémoch sa konfigurácia a spravovanie databázy prístupových čipov a kariet vykonáva jednoducho cez master karty a klávesnicu týchto zariadení, pri sieťových systémoch sa konfigurácia a načítanie databázy realizuje cez LAN sieť alebo INTERNET prostredníctvom PC s nainštalovaným softvérom výrobcu.

Modulárne systémy sú vhodné pre rozsiahlejšie objekty a objekty s vyšším bezpečnostným rizikom. Pri týchto systémoch sa vo všeobecne prístupných priestoroch inštalujú iba čítačky čipov a kariet (prípadne odtlačov prstov), ktoré slúžia iba na odčítanie kódu z týchto médií. Rozhodnutie o povolení vstupu a otvorenie dverí/turniketu realizuje riadiaca jednotka inštalovaná v zabezpečených priestoroch, v ktorom je nahratá databáza týcho médií. Konfigurácia a načítanie databázy sa realizuje cez PC s inštalovaným softvérom výrobcu cez LAN sieť alebo INTERNET. Riadiace jednotky v týchto systémoch môžu spracovávať načítané dáta z viacerých čítačiek súčasne. 

 

Cenové ponuky vytvárame buď priamo na základe osobnej obhliadky miesta inštalácie, kde Vám vysvetlíme funkcionality a možnosti prístupového systému a navrhneme potrebý rozsah podľa bezpečnostných štandardov, prípadne poskytujeme zákazníkom predbežné cenové ponuky pri návšetve v priestoroch našej kancelárie. V naších priestoroch máme plne funčný prezentačný prístupový systém, ktorý Vám radi predvedieme. Termín Vašej návštevy je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť.

 

Inštalácie prístupových systémov realizujeme v maximálnom rádiuse do 50 km od Žiliny, v špecifických prípadoch vo väčšej vzdialenosti.

Napíšte nám správu

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info