Prepäťové ochrany

3 Položky

Prepäťové ochrany slúžia na ochranu jednotlivých aktívnych prvkov kamerového systému (hlavne kamier, ale aj záznamových zariadení DVR či iných komponentov) pred deštrukčným účinkom prepätia (hlavne atmosférického). Ide o dôležitú súčasť systému, nakoľko na zariadenia zničené prepätím sa nevzťahuje záruka a zároveň je dobré predchádzať hoci aj krátkym výpadkom funkčnosti systému. Zariadenie sa prepätím môže poškodiť cez vedenie videosignálu, napájacím vedením alebo cez komunikačné vedenie RS485 či RS232. Ochrany sú vyrábané pre každé vedenie osobitne alebo kumulovane (napr. napájanie aj videosignál). Každá takáto ochrana má vyvedený žlto-zelený vodič na pripojenie k uzemneniu, ktoré by malo mať nízky zemný odpor, kôli okamžitému zvedeniu nahromadenej energie pri vzniku prepätia.

Zobraziť:

Napíšte nám správu

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info